Typ av hemsida

Fyll i nedanstående formulär med val av hemsida så åter kommer vi inom kort.

Tjänster

Vad skall hemsidan förmedla till sina läsare?

Varumärke

Låt hemsidan göra läsaren nyfiken på innehållet och ge associationer till läsaren att läsa mer och uppmuntra till att de kontaktar dig.

 

SEO

Sökmotoroptimering (SEO) skapar förutsättningar att läsaren hittar din hemsida och dess information. Välj rätt SEO-modul för din hemsida och optimerad för ditt hemsidearbete.

Utveckling

Vilka funktioner skall hemsidan bestå av. Anpassa funktionerna till ditt behov. Hemsidan skall uppmuntra läsaren att läsa mer. Olika visuella funktioner kan uppmuntra till detta.

 

Varumärke

Inkludera varumärket på hemsidan tillsammans med typsnitt från er grafiska profil i kombination med miljöbilder som återspeglar er affärsidé.

Web Design

Färgval, typsnitt och utseendet skall harmoniera med innehållet.

Sökmotoroptimering

Det finns flera sätt att lösa SEO-funktionen på. Via appar där man själv fyller i information eller att tjänsten  köps och upprättshålls av extern part.

Informationsarkitektur

Hemsidan delas upp i olika delar för att läsaren lätt skall kunna hitta relevant information.

h
Innehållsstrategi

”Content is King” hör man ofta och det är alltid innehållet som hemsidan förmedlar som avgör hur den mottags av läsaren.

Rådgivning

Ibland behöver man se olika alternativa förslag på utfomning innan man finner den rätta.

Våra senaste projekt

Titta på olika hemsidor

Val av hemsidetyp

Webbalternativ

15 + 6 =

Pin It on Pinterest

Share This